Horarios - Contador Público - 2024

 

HORARIOS DE 1º SEMESTRE - 2024

 

 

CONTADOR PUBLICO - 1º AÑO DIVISION "A" -PDF 

 ( actualizado 26/03/2024  ) 

CONTADOR PUBLICO   - 1º AÑO DIVISION "B" PDF

( actualizado 26/03/2024 )

CONTADOR PUBLICO  - 2º AÑO DIVISION "A" -PDF

 ( actualizados 26/03/2024 )

CONTADOR PUBLICO  - 2º AÑO DIVISION "B" PDF  

 ( actualizados 26/03/2024  )

 CONTADOR PUBLICO - 3º AÑO - PDF

 ( Actualizados 26/03/2024 )

CONTADOR PUBLICO - 4º AÑO - PDF

                                                                                                          ( Actualizados  26/03/2024 )
                                                                                                  Contador Publico - 5º AÑO - PDF 
                                                                                                   ( Actualizados  26/03/2024 )
 

-----------------------------------------------------

NOTA: HORARIOS SUJETO A MODIFICACIONES. - 2024.